Marthe Leon Thys, QUESTIONMARK

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Feiko Beckers
Geert Belpaeme

QUESTIONMARK is een artistiek onderzoek waarbij Marthe Leon elke maand, voor 1 dag in de week samen met een andere artiest werkt. Dit eindigt elke maand in een nieuw toonmoment.

Een zoektocht naar plezier en productiviteit. Een zoektocht naar een beeldtaal die even autoritair als woorden kan zijn.

Dit jaar deed ze opeenvolgende samenwerkingen met verschillende artiesten uit verschillende mediums, vertrekkende van:

een plaats: de grote studio van performance
een tijd: elke week een dagdeel, gedurende 1 maand, daarna 1 avond een toonmoment
een object: een grote kartonnen doos

Ze werkt samen met: Max Colonne (master Drama,KASK), Linde Vandecruys (Afgestudeerd master Mode, KASK), Ferenc Balcaen (Master Drama, Regie, Ritcs), Chloë Van Hamme (Master Beeldende Kunsten, KASK) en Aïsha Gailliaert (Master Beeldende Kunsten, KASK)

In de laatste questionmark geeft Marthe Leon de wereld weer waarin er dit jaar gewerkt werd.

Kom mee verdwalen in een universum geregeerd door de grote kartonnen doos en ontdek de kracht en kwetsbaarheid die afwijken van de norm met zich meebrengt.

¯\_(ツ)_/¯

QUESTIONMARK is an artistic research project in which Marthe Leon works with a different artist every month, for one day a week. This ends every month in a new tone moment.

A search for pleasure and productivity. A search for a visual language that can be as authoritarian as words.

This year, she did consecutive collaborations with different artists from different mediums, starting from:

a place: the big performance studio
a time: every week part of a day, during 1 month, then 1 evening of a show moment
an object: a big cardboard box

She works together with: Max Colonne (Master Drama,KASK), Linde Vandecruys (Master Fashion, KASK), Ferenc Balcaen (Master Drama, Direction, Ritcs), Chloë Van Hamme (Master Fine Arts, KASK) and Aïsha Gailliaert (Master Fine Arts, KASK)

In the final questionmark, Marthe Leon shows the world in which we worked this year.

Come and get lost in a universe ruled by the big cardboard box and discover the strength and vulnerability that deviating from the norm entails.

¯\_(ツ)_/¯


QUESTIONMARK #1 In QUESTIONMARK #1 delen Max (drama, KASK) en Marthe Leon (performance, KASK) hun ontmoeting van de voorbije maand. Ze spelen samen een deel van de tekst uit Dictator van Issam Mahfouz.

QUESTIONMARK #2

QUESTIONMARK #3 In QUESTIONMARK #3 delen Ferenc (drama, regie, RITCS) en Marthe Leon (performance, KASK) hun ontmoeting van de voorbije maand. Ze delen hun wereld en personages uit een kartonnen bestaan. met Fleur Van Bergen, Hanne van Mourik, Luka Mariën

QUESTIONMARK #4