1/1
Onafgewerkt deel 1 in klei
Onafgewerkt deel 2 in klei

Marloes Tyrions

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

De twee sculpturen die gepresenteerd worden zijn in essentie een (egoïstische) poging om een klassiek schilderij te herinterpreteren tot een beeldhouwwerk. De dimensie van het tastbare is iets dat voor mij telkens ontbreekt in schilderijen, het is dus een manier om het aangenamer te maken voor mezelf. De vervaardiging gebeurde volgens mijn persoonlijke werkwijze van boetseren: een samenspel tussen gladde uitwerking van het lichaam en een omgeving van ruwe materie. Het schilderij dat ik als voorbeeld gebruikte werd opgedeeld in twee reliëfs met elk een personage in de hoop zo de oorspronkelijke betekenis te verliezen. Ik creëer hierdoor ruimte voor individuele, subjectieve interpretaties van de toeschouwer omtrent de verhalen van de personages.

EN

The two sculptures on display are essentially (selfish) attempts to reinterpret a traditional painting in sculpture. The dimension of the tangible is something I feel is lacking in paintings, hence this way of making them more agreeable to myself. For the construction I used my personal method of moulding: a combination of the smooth finishing of the body with a surrounding of crude material. The painting I used as a model was divided in two reliefs each featuring a single character, with the intention of stripping the work of its original meaning. This created space for individual, subjective interpretations of viewers concerning the characters’ stories.

Credits

Joris Vanhove, familie Tyrions

Mentoren / Mentors
Vandevelde Ludwig
Kwakkenbos Lars