Marlies Cornelis, Twenty-Something (f.)

master uitvoerende muziek
klassieke muziek
Mentoren / Mentors:
Keiko Shichijo

Al sinds mijn eerste jaar aan het conservatorium ging ik op zoek naar werken die betekenisvol zijn voor mij. Ik kwam uiteindelijk uit bij werken van jonge vrouwen. Twenty-Something (f.) is zowel een verwijzing naar de leeftijd van de componisten als een verwijzing naar mijn leeftijd. Op het moment dat deze stukken werden geschreven, waren de componistes twintigers. Ondanks dat er verschillende jaren en zelfs eeuwen tussen mij en deze jonge vrouwen zitten, voel ik me sterk verbonden met de werken. Ik voel me vereerd dat ik met deze werken mijn Master aan KASK/Conservatorium kan afronden.

Programma:

Hélène de Montgeroult (1764-1836) Fantaisie (1788-1812)
Ruth Crawford (1901-1953) 9 Preludes (1924-1928)
Ana-Maria Avram (1961-2017) Musique pour Mallarmé (1985 rev. 2005)

 

Ever since my first year at the academy, I have been looking for works that are meaningful to me. I eventually arrived at works by young women. Twenty-Something (f.) is both a reference to the age of the composers and a reference to my age. At the time these pieces were written, the composers were in their twenties. Even though there are several years and even centuries between me and these young women, I feel a strong connection to the works. I feel honoured that I can complete my Master’s degree at KASK/Conservatorium with these works.

Programme:

Hélène de Montgeroult (1764-1836) Fantaisie (1788-1812)
Ruth Crawford (1901-1953) 9 Preludes (1924-1928)
Ana-Maria Avram (1961-2017) Musique pour Mallarmé (1985 rev. 2005)