Marlies Cornelis, Onzichtbaar meesterschap: Het Belang van Vrouwelijke Componisten in het DKO

educatieve master muziek podiumkunsten

Onderzoeksvraag: Welke stappen kunnen we ondernemen om de zichtbaarheid van werken van vrouwelijke componisten te vergroten binnen het pianorepertoire in het DKO?

Doel: Dit onderzoek richt zich op het vergroten van de zichtbaarheid en waardering van vrouwelijke componisten in het pianorepertoire van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Door deze componisten prominenter te maken, wordt bijgedragen aan een diverser aanbod en een breder historisch bewustzijn onder leerlingen en leerkrachten.

Relevantie: Historisch gezien worden vrouwelijke componisten vaak over het hoofd gezien in muziekonderwijs, wat bijdraagt aan stereotype denkbeelden over muzikale creativiteit en gender. Het bewust aanbieden van werken van vrouwelijke componisten kan deze stereotypen doorbreken en een inclusiever beeld van muziekgeschiedenis bevorderen.

Methode: Het onderzoek werd uitgevoerd aan de Kunstacademie Deinze (KADE) en bestond uit verschillende stappen:

  1. Literatuurstudie: Een analyse van de rol en erkenning van vrouwelijke componisten door de geschiedenis heen.
  2. Analyse van examenprogramma’s
  3. Bevraging collega’s
  4. Lezing: Een lezing voor leerlingen en collega’s over de geschiedenis en het belang van vrouwelijke componisten, gecombineerd met een presentatie van werken van deze componisten.
  5. Praktijk: Het aanbieden van pianowerken van vrouwelijke componisten aan leerlingen, gevolgd door hun feedback en ervaringen.

 

Resultaten: De resultaten toonden een beperkte aanwezigheid van vrouwelijke componisten in het huidige repertoire. De lezing en de aangeboden werken leidden tot een grotere bewustwording en interesse onder zowel leerlingen als docenten.

Conclusie: Door actief werken van vrouwelijke componisten aan te bieden en te integreren in het curriculum, kunnen we bijdragen aan een inclusievere en completere muziekeducatie. Dit onderzoek benadrukt de noodzaak van voortdurende inspanningen om diversiteit in muziekonderwijs te bevorderen.