Marlies Bracke, STOOM

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk van Gogh
Danny Venlet

Je gaat van de glijbaan, al glijdend neemt je lichaam de golven van de baan aan. Met een naald raak je een ballon. Bij lichte druk krijg je een leuke vervorming. Waar ligt de grens, hoe hard mag je drukken en wanneer wordt de druk te groot? Je verfrommelt een papiertje, wanneer je het weer opent is een zichtbare afdruk aanwezig. Een bord valt uit je handen en transformeert in tientallen nieuwe vormen. Je pompt een rubber bootje op en ziet het langzaam tot leven komen.

 

STOOM vertrekt vanuit mijn fascinatie voor een vormelijke impact die optreedt door de werking van een fysieke kracht. Ik ging op zoek naar een methode en greep terug naar de fysica. Wanneer water verhit wordt, ontstaat stoom. Bij het omzetten van water in stoom neemt het volume vele malen toe. Op die manier is het mogelijk om een sterk materiaal zoals metaal op te blazen. Door de volumetoename binnenin breng ik vormen tot leven, van 2D naar 3D. De collectie resulteert aan de hand van een ongecontroleerd maakproces in sculpturale stukken met elk hun eigen functie.

You go down the slide, your body takes on the waves of the track as you slide. You hit a balloon with a needle. With light pressure you get a fun deformation. Where is the limit, how hard can you press and when does the pressure become too great? You crumple up a piece of paper; when you open it again, a visible print is present. A plate falls from your hands and transforms into dozens of new shapes. You pump up a rubber boat and see it slowly come to life.

STOOM is based on my fascination with the impact of form through the action of a physical force. I went in search of a method and returned to physics. When water is heated, steam is created. When water turns into steam, its volume increases many times. In this way, it is possible to blow up a strong material such as metal. Through the increase in volume inside, I bring shapes to life, from 2D to 3D. Through an uncontrolled creation process, the collection results in sculptural pieces, each with its own function.