1/1
Porte des Arabes
Saltscrub
Skinscraper
Snailtrail
Morrocan mud mask

Mark Grootes, The temple of universal immense healing qualities

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Sommige materialen hebben universeel helende eigenschappen. Zout of Marokkaanse modder, lavasteen, thee of slakkenslijm overstijgen hun culturele gebruiks- of economische waarde en zijn dus wereldwijd exotisch. Niets bewijst dit beter dan dat al deze materialen hun plaats in de wellnesseconomie kennen.

Hoewel het materiaal een universele waarde heeft, is elke manifestatie ervan specifiek voor een cultuur of economie. Mark Grootes kiest een locatie als drager voor deze manifestaties. Bewust van de betekenis en geschiedenis van de locatie introduceert hij in deze immense genezende kwaliteiten. Hierdoor ontstaat een spel over uitwisseling, een uitwisseling tussen de toeschouwer als inheems wezen en de locatie als referentie naar de rest van de wereld, die aldus geactiveerd wordt door deze universele materialen.

EN

Some materials have universal immense healing qualities. Salt or Moroccan mud, lava stone, tea or snail mucus transcend cultural use or economic value and are thus globally exotic. Nothing proves this better than the fact that all these materials have their place in the wellness economy.

Although the material has a universal value, every manifestation of the material is specifically cultural or economic. Mark Grootes chooses a location as carrier for these manifestations. Aware of the meaning and history of the location he brings in the immense healing qualities. This creates a game about exchange, an exchange between the viewer as a local and the location as a reference to the rest of the world which is activated through these universal materials.

Credits

Mentoren / Mentors
Dheedene Stefaan
Van Damme Bram
Campens Angelique

Links