Marie Vervoort, Verdwijnpunt

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martha Verschaffel
Martine Clierinck
Links:
Instagram

Een verhaal over een oude militaire basis en de invloed ervan op zijn omgeving. Verschillende personages gaan om met de aanwezigheid van een locatie waar ze niet welkom zijn, een locatie die zijn aantrekkingskracht heeft vanwege de verboden toegang. Een groep jongens breekt in, gevolgd door onzichtbare ogen.

Er gebeurt iets.

Mijn project verdiept zich in de omgeving die deze raadselachtige plek omhult, evenals de ingewikkelde dynamiek tussen de plaatselijke bewoners voor en na de gewaagde inbraak.

Door elementen van mijn geboorteplaats en mijn innerlijke wereld samen te voegen, creëer ik een nieuwe wereld. Een imaginatie waarin ik me heb ondergedompeld tijdens mijn studie, dat gedijt binnen een unieke sfeer die zich niet laat uitdrukken in woorden. Een fusie van tastbare gebeurtenissen en abstracte concepten -vervaagt mijn werk de grenzen tussen feit en fictie.

A story about an old military base and its impact on its surroundings: different characters deal with the presence of a location where they are not welcome, a location that has its appeal because of its forbidden access. A group of boys breaks in, followed by invisible eyes.

Something happens.

My project explores the surroundings of this enigmatic place, as well as the complicated dynamics between the locals before and after the risky break-in.

I create a new realm by combining elements of my birthplace and my inner world. An imagination I immersed myself in during my studies, thriving within a unique atmosphere that cannot be expressed in words. A fusion of tangible events and abstract concepts, blurs my work the boundaries between fact and fiction.