Marie Vanaken, Atletiek winkel +Studio

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Kurt Van Maldegem

In de afstudeerrichting Interieurafwerking en Advies leerde ik, na een brede analyse en grondig onderzoek, een interieur afwerken tot in de kleinste, bewust geselecteerde details.

Dit project is gelegen naast een druk bezochte weg, Kadeweg 84 te Evergem.  Bij deze opdracht hebben we een pand ingericht als atletiek winkel waar je sportschoenen ter plekke kan uittesten. Er werd ook een studio ontworpen voor de uitbaters van de winkel.

De inspiratie voor de inrichting van de atletiek winkel heb ik gehaald van een atletiek baan en uit de Griekse architectuur, aangezien atletiek hier ontstaan is. Daarom heb ik het pand onderverdeeld in een aantal atletiek pistes. Hierop wordt een bogen structuur geplaatst, waaraan de andere ontwerpbeslissingen opgehangen worden.  De inspiratie voor het tonen van de kledij en de schoenen komt van de welgekende tribunes uit de Griekse Oudheid. Dit toonelement is een belangrijk onderdeel in het interieur.

Verder bevinden zich de zit- en kookruimte voor de studio en een bureau en de kleedkamers voor de winkel in de rechterzijde van het gebouw.

Op de verdieping in de rechterzijde van het gebouw bevinden zich de technische ruimte en de wasruimte, alsook het baden en slapen voor de studio. Boven het bureau bevindt zich de kitchenette en berging voor het personeel van de winkel.

Graduating in Interior Design and Advise, I learned, after a broad analysis and thorough research, how to finish an interior down to the smallest, deliberately selected details.

This project is located next to a busy road, Kadeweg 84 in Evergem. In this assignment, we furnished a building as an athletics store where you can test out sports shoes on site. A studio was also designed for the owners of the store.

I took the inspiration for the design of the athletics store from an athletics track and from Greek architecture, since athletics originated here. Therefore, I divided the venue into a number of athletics tracks. An arched structure is placed on these, on which the other design decisions are hung. The inspiration for the display of clothing and shoes comes from the well known tribunes of Ancient Greece. This display element is an important part of the interior.

In addition, the sitting and cooking area for the studio and an office and dressing rooms for the store are located in the right side of the building.

On the upstairs in the right side of the building are the technical room and laundry room, as well as the bathing and sleeping area for the studio. Above the office is the kitchenette and storage room for the store staff.