Marie Van den Bogaert, CLOSURE

master uitvoerende muziek - jazz/pop

NL
 “Time, time for closure now” 
‘CLOSURE’ is een lyrische cluster van songs waarin de knipogen naar de neo-soul, Griekse mythologie en mijn liefde voor het Engels niet onopgemerkt zullen blijven.
Met een enkele uitzondering zijn alle zelfgeschreven songs sterk beïnvloed door de muziek van Jordan Rakei, Becca Stevens, Solange en de enige echte Joni Mitchell.
In het achterhoofd houdend dat er nooit echt een ‘eindstreep’ is ben ik enorm fier dat ik eindelijk deze muziek kan brengen als afsluiter.
‘CLOSURE’ omvat songs over:
verandering | confrontatie | reizen
liefde | vrouwelijkheid | verlangen
hoofdstukken | herleving | opbloeien
EN
“Time, time for closure now” 
‘CLOSURE’ is a lyrical cluster of songs where the nods towards neo-soul, Greek mythology, and my love for the English language won’t go unnoticed.
With the exception of one, all the original songs are influenced deeply by the music of Jordan Rakei, Becca Stevens, Solange, and the one and only Joni Mitchell.
Keeping in mind that there never really is a ‘finish line’, I am proud to finally share this music as a completion of my study.
‘CLOSURE’ comprises songs about
change | confrontation | traveling
love | femininity | desire |
chapters | revival | blooming
Credits
 

Mentoren / Mentors
Caers Stef