Marie Michielsens, It costs a lot to be authentic, madam

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Kasper Andreasen
Godart Bakkers
Links:
instagram

It costs a lot to be authentic (Citaat uit Todo sobre mi madre -Almódovar) gaat over wat Luc Tuymans de authentieke vervalsing noemt. Geen enkel beeld komt uit de lucht gevallen, het vindt zijn oorsprong in reeds bestaande beelden of ideeën. Hierdoor is elk beeld een authentieke vervalsing.Het werk dat hier getoond vindt zijn oorsprong in film. In bepaalde schilderijen is er gewerkt naar een film still en in andere zijn er karaktertrekken van personages overgenomen en toegepast op het zelfportret om een bevreemdend beeld te constitueren.

“It costs a lot to be authentic” (quote from Todo sobre mi madre – Almódovar) is about what Luc Tuymans calls the authentic forgery. No image comes out of the blue; it finds its origin in pre-existing images or ideas. The work shown here has its origins in film. In some paintings I worked towards a film still and in others I’ve taken character traits that are adopted and applied to the self-portrait to create an alienating image.


37°2 Le Matin I, olie en acrylop doek 100 x 120

37°2 Le Matin, triptiek olie &acryl op doek, 1 x 80 x100, 2 x 70 x100