Marie-Lou Vanderhaeghen, OKAN

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kime

OKAN – OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers

Bestaande scholen zonder OKAN-onderwijs trekken opnieuw aan de alarmbel! Ze krijgen onvoldoende hulpmiddelen om kinderen tussen 5 en 11 jaar Nederlands aan te leren. Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne blijft het aantal nieuwkomers maar stijgen…

 

Voor mijn bachelorproef binnen het afstudeertraject ‘Tijdelijke Installaties’ maakte ik een verplaatsbare school gebaseerd op de constructie van een Yurt. Deze school moet tijdelijk, gedurende 1-3 maanden, de nieuwkomers een spoedcursus Nederlands geven zodat ze snel terug in het reguliere onderwijs kunnen meevolgen. De verschillende ruimtes bieden allemaal een veilig leerklimaat waar hen ook geleerd wordt hoe te functioneren in onze maatschappij.

OKAN – OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers
(welcoming class for foreign-speaking newcomers)

Existing schools without OKAN education are once again sounding the alarm! They are not getting enough resources to teach Dutch to children aged 5-11. Due to the ongoing war in Ukraine, the number of newcomers keeps rising…

 

For my graduation project within the course ‘Tijdelijke Installaties’, I made a relocatable school based on the construction of a yurt. This school should temporarily, for 1-3 months, provide newcomers with a crash course in Dutch so that they can quickly rejoin regular education. The different rooms all provide a safe learning environment where they are also taught how to function in our society.