Manon Lambeens, Het Sociale Spel

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Dirk Deblauwe
Thomas Desmet
Godart Bakkers

Het Sociale Spel staat voor samenwerking. Vormgeving fungeert hier als een brug in ons dagelijks leven. Welke positie als vormgever neem ik aan binnen onze maatschappij? Wat is vormgeving voor mij en hoe wil ik vormgeving presenteren in onze samenleving? Kernwoorden in dit spel zijn: proces, creativiteit, toegankelijkheid, educatie, samenwerking, verbondenheid, respect, designgereedschappen, publieke ruimte, social design, typografie, taal, lokale gemeenschappen, identiteit en dialoog. Het Sociale spel dat ik startte, begon met lijntekeningen in eigen bubbel. Daarna schoot mijn flipperkast mij naar letterontwerp met kinderen. Als laatste kwam er licht aan het einde van de tunnel. Het Sociale Spel is toegankelijk, er is plaats voor iedereen. Mijn flipperkast heeft de start geschoten voor Het Sociale Spel.

Het Sociale Spel (The Social game) stands for cooperation. Design as a bridge in our daily lives. What position as a designer do I take within our society? What is design to me and how do I want to present design in our society? Keywords in this game are: process, creativity, accessibility, education, collaboration, togetherness, respect, design tools, public space, social design, typography, language, local communities, identity and dialogue. The Social game I chose to play started with line drawings in my own bubble. Then my pinball machine shot me to type design with kids. And finally, there was light at the end of the tunnel. The Social Game is accessible, there is room for everyone. My pinball machine has kicked off The Social Game.

Tunneltaal

Jongeren uit de lokale gemeenschap konden hun eigen boodschap plaatsen op de tunnel. De tunnel is een centraal gelegen punt voor de jeugd van Rotselaar. Het ligt achter een middelbare school en tussen twee jeugdhuizen. Hoe gaan we om met verlichting en zijn er andere oplossingen? Het zorgt voor de identiteit van een gemeenschap. In tijden waar we leven met social-distancing, zorgt de tunnel voor verbinding en verlichting.


© Benina Hu

© Benina Hu

© Benina Hu

© Benina Hu

© Benina Hu

© Benina Hu

FOLDING LINES

Het sociale spel begon met experimenten in eigen bubbel. Het cadavre exquis gecombineerd met een designprogramma. Door een set van regels krijg je een reeks tekeningen, het enigste wat je moet kunnen is een lijn trekken.

Hoe zet ik deze tekeningen in als vormgever? Waar krijgen ze een tweede functie?


Misschien als een poster?

Of als een

boek cover?

!DRUKDRUKDRUK!DRUKDRUKDRUK!DRUKDRUKDRUK!DRUKDRUKDRUK!DRUKDRUKDRUK!

Een workshop over typografie. Hoe maken we een poster? Uit welke vormen is een letter opgebouwd? Dit onderzochten we samen met kinderen tussen tien en twaalf jaar. Ze kregen een set van stencils, uitleg over Bauhaus, voorbeelden van posters, … Zo maakten ze samen enkele posters en ontwierpen ze hun eigen lettertype.


Samen met Xander Materné

Vaak is er een verwachting om als grafisch vormgever digitaal te vertrekken. Ik zocht een combinatie op van het digitale en analoge. Zoals het scannen van lijntekeningen, basisvormen vouwen en opnieuw scannen. Een knip en plak techniek waar het analoge en digitale elkaar ontmoeten. Zo zocht ik naar nieuwe vormen, de verhouding tussen vorm en letter, …

Spel kan zeer goed ernstig zijn.
– Johan Huizinga