Manon Dekien, BASARA

bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx

BASARA

De term ‘basara’ dateert uit de Sengoku periode (1476-1615) toen er wetten gemaakt werden om het tonen van rijkdom en luxe – zeker in de vorm van kleding – aan banden te leggen. Barasa kreeg in deze context de betekenis als een statement tegen de elite, tegen de klassegebonden beperkingen en tegen autoriteit. Basara wordt gelinkt aan kleur, dynamiek en straatcultuur. Het is een statement tegen de zen- en wabi-sabi-esthetiek die zo populair werd in het westen. Basara is luid, kleurrijk en complexloos anders.

___

Op de site van ’t Groen Kwartier in Antwerpen komt concept store BASARA voor vintage en nieuwe kledij en accessoires van de Japanse ontwerper Kansai Yamamoto. Je daalt uit de dagelijkse wereld neer in een nieuw universum waar de kleurrijke, expressieve kledingstukken van Kansai Yamamoto bewonderd kunnen worden. Om rondom de store een bruisend stadsleven te creëren en om zuurstof te geven aan de omgeving, werd van de voormalige stookplaats een aantrekkingspunt gemaakt. Een waterstroom die de strakke grasvelden van de site doorbreekt, een uitkijktoren die een ander uitzicht geeft op ’t Groen Kwartier en een semi-overdekte publieke plek in de ‘ruïne’ van de voormalige stookplaats laten toe dat er op de site vanalles ontstaat. Op die manier zijn de ingrepen binnen en buiten een ode aan de filosofie van Kansai Yamamoto, die het leven vierde.

BASARA

The term ‘basara’ dates back to the Sengoku period (1476-1615) when laws were made to restrict the display of wealth and luxury – especially in the form of clothing. In this context, barasa took on the meaning of a statement against the elite, against class restrictions and against authority. Basara is linked to colour, dynamism and street culture. It is a statement against the zen and wabi-sabi aesthetics that became so popular in the West. Basara is loud, colourful and complexly different.

___

On the site of ’t Groen Kwartier in Antwerp, concept store BASARA will present vintage and new clothing and accessories by Japanese designer Kansai Yamamoto. You descend from the everyday world into a new universe where the colourful, expressive garments of Kansai Yamamoto can be admired. In order to create a vibrant city life around the store and to give oxygen to the environment, the former fireplace was turned into an attraction point. A stream of water that breaks through the austere lawns of the site, a watchtower that gives a different view of ’t Groen Kwartier, and a semi-covered public area in the ‘ruins’ of the former boiler room allow all sorts of things to come into being on the site. In this way, the interventions inside and outside are an ode to the philosophy of Kansai Yamamoto, who celebrated life.