Maïthé Truyens, Ways of being together

master beeldende kunsten
vrije kunsten

Ways of being together is een relationele kit die scores bevat om verschillende manieren van samenzijn te ontdekken, met de focus op lichamelijkheid.

Deze verzamelde activiteiten zijn ontworpen voor eender wie het verlangen voelt om bewust en fysiek samen te zijn met degene die je liefhebt voorbij de dominante verbale communicatie.

Laat het lichaam als eerste praten. Je bent zacht uitgenodigd om vrienden of familie te verzamelen om samen deze verschillende manieren van zijn te ontdekken.

Jij – Ik – Wij – Hier.

Ways of being together is a relational kit that contains scores to explore different ways of being together with the focus on physicality.

These scores are designed for whoever feels the need to be consciously and physically together with those who are close to you, in a way that goes beyond the dominance of verbal communication.

 Lets let the body talk first. You’re warmly invited to collect friends or family to explore together these ways of being together.

You – Me – Us – Here.