1/1

Maíra Dietrich, AMBIDEXTROUS

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

als de luwte van een donkere hoek
als het scherm dat de weg bijlicht
als twee jaar in 15 minuten
als 15 minuten die honderd alinea’s lekken
als de leerling bij het in- en uitzoomen
als geneurie tussen zinnen
als het ritme van rondgepompt bloed
als een hand die een andere citeert
als een trap van metaforen
als de precisie van de anekdote
als boosheid, zachtjes gemorst onder viaducten
als mijn onvertaalbare gegrom
als alle vermomde woorden
als katoen zo zoet
als een scanner die van links naar rechts leest
als stof tussen lagen
als geluid tussen klinkers
als een onvermoeibaar vergrootglas
als het hardnekkigste ‘want ja’
als begeerten

Ik wacht
het beeld van deze tekst in uw ogen.

EN

as the relief of a dark corner
as the screen that lights the way
as two years wrapped up in 15 minutes
as 15 minutes leaking a hundred paragraphs
as the pupil while zooming in and out
as humming between sentences
as the rhythm of pumping blood
as a hand quoting another
as a staircase of metaphors
as the precision of the anecdote
as anger, gently spilled under viaducts
as my untranslatable growl
as all disguised words
as sweet as cotton
as a scanner reading from left to right
as dust between layers
as noise between vowels
as a tireless magnifier
as the stubbornest ‘because yes’
as all and every craving

I’m waiting
the image of this text in your eyes.

Credits

a warm thank you to Maristela, Daniel, Luis, Erwin, Sofia, Romy, Rebecca, Helena, Joëlle Signe and Alex.

Mentoren / Mentors
Wittevrongel Erwin
De Preester Helena

Links
http://mairadietrich.com/