Magali De Moor, Preserved Details

master beeldende kunsten
textielontwerp
Mentoren / Mentors:
Kars Anita Demyttenaere Siegrid

“We could never have loved the earth so well if we had had no childhood in it, if it were not the earth where the same flowers come up again every spring that we used to gather with our tiny fingers as we sat lisping to ourselves on the grass,… . What novelty is worth that sweet monotony where everything is known and loved because it is known?”

– George Eliot, 1860

 

NL       Tijd – Herinnering – Vergankelijkheid

Wanneer verandert textiel van een levenloos object naar iets met een sentimentele waarde? Details zoals een scheur, een briefje in een zijzak, een koffievlek of een voorzichtig geplaatste broche onthullen de ziel van een kledingstuk. De details tonen aan dat kledingstukken zijn gedragen op verschillende tijdstippen en plaatsen, en op het ooit te hebben toebehoord aan een specifiek persoon. Ieder detail heeft een verhaal en kan herinneringen versterken.

Een project over vergankelijkheid en het verwerken van een zorgeloze, fantasierijke kindertijd. Wat volgt is een inlevingsvermogen naar het verleden.

 

EN       Time – Memory – Transience

When does textile change from an inanimate object into something with sentimental value? Little details like a rip or tear in fabric, coffee stains, rows of unravelled stitches, faded colors due to the sun, a carefully placed brooch or a little note in the sidepocket reveils the soul of a garment. The details show that clothes have been worn at different times and different places, and that they have once belonged to a perticular person. Every detail has a story and can reinforce a memory.

A project about transience and processing a care-free and imaginative childhood. What follows is a rediscovery of the past.