Lyra Oey, Embodiment of chance, choice and chaos

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Luc Derycke
Godart Bakker
Links:
Instagram

Een spel als modus operandi, een onderzoek in continuïteit als proces dat zoekt naar de tussenruimte van beelden en variaties. Om de Ene, het juiste, het ideaal in vraag te stellen. Als een gesternte, dat door toevallige impulsen samenvalt, vormen zich nieuwe constellaties. In dans met Kairos zoekt ze samen naar het bevlogen moment.

Als een vertrekpunt binnen het werk van Lyra Oey worden grafische prints gebruikt als ‘scores’. Deze vorm van open instructies start een bewegingsonderzoek om mogelijke nieuwe patronen te ontdekken. Het lichaam wordt ingezet als een beeldmachine en zoekt via handelingen  naar het potentieel in verschillende situaties. Andere lichamen worden op regelmatige basis uitgenodigd om de verschillende scores te activeren. Via het tekenen worden sporen, impulsen en indrukken bijgehouden die opnieuw via verschillende materialen worden omgezet in Instant Compositions. Nooit finaal.

 

 


what path do you choose: chance, choice or chaos?

 

Aan de lezer:
Wij als lichamen.
Ik sta hier, jij zit of staat daar
kijken, lezen, interpreteren.
Wij verhouden ons tot de dingen die ons omringen.
Onnavolgbaar worden we continu geprikkeld door impulsen.Wat doet ons bewegen? 

Ik zoek naar ‘beelden in wording’, omarm de chaos die mijn lichaam moet ondergaan.

Als er drie ramen zijn: het toeval, de keuze en de chaos, door welke valt jou blik?