1/1
milk on ice on balcony

Luis Ramos

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Het werk is gebaseerd op empirisch denken, geworteld in sculpturale processen. Er is geen thematische of formule-achtige benadering van de praktijk. Er wordt naar gestreefd geen orthodoxie, geen procedure te ontwikkelen.

EN

The work is set on an empirical way of thinking, rooted in sculptural processes. There is no thematic or formulaic approach to the practice. Efforts are made not to develop an orthodoxy, a procedure.

Credits

Mentoren / Mentors
Van Gestel Kristof

Links
http://cargocollective.com/luisvicente