Luca Parisis, HAVEN

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe
Links:
Portfolio

‘HAVEN’ is een veilig oord waar kinderen en jongeren zich altijd welkom en comfortabel voelen.
Ik baseerde me op Surfpop, een organisatie die actief is in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ze de jeugd uit de plaatselijke sloppenwijken na schooltijd opvangen. Ze geven hen huiswerkbegeleiding, uiteenlopende workshops maar gaan ook surfen met de kinderen. Dit inspirerende project zit jammer genoeg vandaag de dag over verschillende locaties verspreid. Daarom heb ik voor hen een ‘perfecte locatie’ ontworpen op het strand, van waaruit hun hele werking zou kunnen uitgaan.
Dit deed ik door een modulair systeem uit te werken waardoor de constructie samen met de organisatie kan meegroeien. Door dit modulaire systeem kan er op ieder strand ter wereld een soortgelijke constructie opgebouwd worden, vormelijk aangepast naar de plaatselijke noden. Zo kan elke organisatie die het nodig heeft hun eigen ‘safe Haven’ opbouwen.

‘HAVEN’ is a safe space where children and youth always feel welcome and comfortable.
I based it on Surfpop, an organization operating in Cape Town, South Africa, where they welcome youth from the local slums after school. They offer them tutoring on homework, a variety of workshops but also go surfing with the kids. This inspiring project is unfortunately spread out over several locations nowadays. Therefore, I designed a “perfect location” for them on the beach from which their entire operation could operate.
I did this by designing a modular system that allows the structure to grow together with the organization. Because of this modular system, a similar structure can be built on any beach in the world, formally adapted to local needs. This allows any organization that needs it to build their own ‘safe Haven’.