1/1

Louise Souvagie, Revealing Distant Cities

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Ontzag komt meestal voort uit een groot volume, macht of de ervaring van totaliteit. Sinds het ontstaan van grootschalige beschavingen hebben mensen architecturale structuren gebouwd die dit bewerkstelligen. In mijn praktijk confronteer ik de impact hiervan met (het vastleggen van) kleinere ingrepen om een menselijke aanwezigheid voelbaar te maken. Ik tracht het vermogen tot afstand nemen om vertes en ruimtes weer te geven te combineren met tactiele, schilderkunstige nabijheid.

Er is de rit naar de stad: een kolos die uit een vlakte lijkt op te doemen.
Er is de ontdekking van de stad: tevergeefs proberen binnenkijken.
Er is de herinnering aan de stad: veel later, in een ander land.
Er is de inwoner van de stad: ons onbekend, al lang verdwenen.

EN

Awe usually stems from large volumes, power or the experience of totality. Since the dawn of large-scale civilizations, people have built architectural structures that achieve this. In my practice I confront the impact of this with (the recording of) minor interventions to make the human presence tangible. I try to combine the ability to take distance and to represent spaces with tactile, painterly proximity.

There is the journey to the city: a colossus that seems to emerge from a plain.
There is the discovery of the city: trying to look inside in vain.
There is the memory of the city: much later, in another country.
There is the inhabitant of the city: unknown to us, long gone.

Credits

Vodka Candy & Friends
Elisabeth Hermans & Philippe Souvagie
Emile Souvagie
Lieven Vandelanotte

Mentoren / Mentors
Clierieck Martine
Geyskens Vincent

Links
http://www.louisesouvagie.com
http://www.instagram.com/louisesouvagie