Louise Dhondt, Collect to connect

master beeldende kunsten
textielontwerp
Mentoren / Mentors:
Laure Van Brempt
Saskia Westerduin

Collect to connect gaat over het verbinden van verschillende substanties met textiel. Ik gebruik het als het buigbare en verbindende element. Met als uitkomst statische en dynamische constructies getekend door lijnen en vlakken, vouwen en plooien. De objecten kunnen navigeren in een ruimte en naargelang jouw verbeelding en noden een andere rol aannemen.

Collect to connect is about connecting different substances with textiles. I use it as the bending and connecting element. The result is static and dynamic constructions drawn by lines and planes, folds and creases. The objects can navigate in a space and take on different roles depending on your imagination and needs.

Ziedaar de bonte verzameling objecten van Louise Dhondt. Een eerste opvallende familie behelst een aantal modulaire structuurtjes, bestaande uit stokken en stof van verschillende stugheid. Maar wat zijn het eigenlijk? Strandschermen op lilliputmaat (schattig)? In de was gekrompen hangbruggen (nog schattiger)? Of staan deze artefacten ook figuurlijk op zichzelf? En zo nee, kijken we dan naar prototypes van iets dat zich in een later stadium nog zal ontpoppen tot een gebruiksvoorwerp? Deze dubbelzinnigheid, zowel qua schaal als functie, lost zich in de huidige presentatie niet helemaal op. Neem nu die andere familie: langwerpig gebreide golven, die smeken om als een rattenkoning door elkaar heen te strengelen, enerzijds verleidelijk in hun tactiliteit, en anderzijds, na wat vlechtwerk, al gauw meer dan enkel een ding. Wie de verbeelding graag wat bijspijst, kan te rade in een fotogids, waar enkele toepassingsmoglijkheden worden gesuggereerd: modieus element, fleshouder, gereedschapsgordel… Het motief van de buidel komt trouwens ook in de derde familie voor, waar geometrische vormen zitten omspannen in een strak keurslijf van rekkerdraad. Het garen staat evenwel ook (letterlijk) open voor andere ideeën. Probeer het vooral zelf. Alles kan hier nesten, zijn gewicht in de schaal leggen, doorzakken, uitbulken. – Régis Dragonetti


Verschaling & vormstudie prototype