Louise De Meester, Hoe het paard zijn vleugels kreeg

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martha Verschaffel

SPELREGELS

1. Kies één aspect, situatie, figuur… uit een Griekse mythe naar keuze
2. Strip dit element uit zijn oorspronkelijke context
3. Gebruik het element als startpunt voor een compleet gefantaseerd verhaal
4. Laat het element uit de mythe volledig vallen
5. Laat het verhaal de vrije loop
6. Het verhaal is af

Herhaal bovenstaande stappen meermaals tot er een grote papieren chaos ontstaat.

7. Verzamel alle verhalen
8. Leg ze voor je neer op een proper bureau
9. Zoek mogelijke gelijkenissen en verbindingen tussen verhalen door ze te ordenen
10. Maak scharnierstukken die de verhalen aan elkaar lijmen
11. Zet de scharnierstukken tussen de verhalen en bekijk welk effect het oplevert
12. Zorg ervoor dat ieder verhaal een begin en een einde vormt van een ander verhaal (behalve het eerste en het laatste verhaal uit het geheel van verhalen)
13. Voeg bijlagen toe die het verhaal een meerwaarde geven


De verkregen chronologie uit het verhaal “Hoe het paard zijn vleugels kreeg” is ontstaan uit een spel van ineen gepuzzelde constructies uit verschillende kortverhalen. Door scharnierstukken toe te voegen werden de verhalen gebundeld tot één doorlopende en harmonieuze raamvertelling, waarin een plastische wereld vol verbeelding en herschepping centraal staat.

GAME RULES

1. Choose one aspect, situation, figure… from a Greek myth of your choice
2. Strip this element from its original context
3. Use the element as a starting point for a complete fantasy story
4. Drop the element from the myth completely
5. Give the story free rein
6. The story is finished

Repeat the above steps several times until there is a great paper chaos.

7. Collect all the stories
8. Put them in front of you on a clean desk
9. Look for possible similarities and connections between stories by organising them
10. Make hinge pieces that glue the stories together
11. Put the hinge pieces between the stories and see what effect it has
12. Make sure that each story forms the beginning and the end of another story (except the first and the last story from the set of stories)
13. Add attachments that add value to the story


The obtained chronology in the story “Hoe het paard zijn vleugels kreeg” (How the horse got its wings) is the result of a play of puzzled constructions from different short stories. By adding hinge pieces, the stories were combined into one continuous and harmonious frame story, with a plastic world full of imagination and recreation as a central focus.