Louise Bergez, Een parade (van antihelden en andere protagonisten)

master drama

NL

Onbekenden ontmoeten elkaar op een plein, soms zonder elkaar te leren kennen, en zoeken naar woorden, in een poging tot dialoog, dwars doorheen tegenwoordige en verleden tijd. Hun bewegingen worden kostuums, hun woorden herinneringen.

 

Kan je een groepsportret maken met twee personen?

Kan je de wereld vatten in het korte tijdsbestek van een voorstelling?

Kan je veelheid zichtbaar maken met louter stem en lichaam?

Wat kunnen twee stemmen en twee lichamen met de bonte verschijningen van hun verbeelding?

EN

Strangers meet in a square, sometimes without getting to know each other, and look for words, in an attempt at dialogue, right across present and past. Their movements become costumes, their words memories.

Can you make a group portrait with two people?

Can you capture the world in the brief time of a performance?

Can you visualize multitude with nothing but voice and body?

What can two voices and two bodies do with the motley figures of their imagination?

Credits

Van/Met: Loes Swaenepoel & Louise Bergez

Tekst: Louise Bergez

Co – auteur: Seppe Decubber

Mentoren: Kristien Vandenbrande & Frederik Le Roy

Met steun van: Het Entrepot

Met dank aan: Simon Baetens, Mats vandroogenbroeck, Fabrice Delecluse, Flor Van Severen, Ward Dupan, Seppe Decubber, Gregory Abels, KASK Drama, Het Entrepot, Jan Van Hove, Ole Ceenaeme, Hannah De Meyer, Georges Perec, Nicole Krauss, Daniil Charms, Vasili Grossman

en vele anderen.

Mentoren / Mentors
Vandenbrande Kristien
Le Roy Frederik