Louisa Declercq, Welk instrument past bij mij?

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karin De Fleyt

Onderzoek naar de instrumentkeuze in het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). 

Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen waarom leerlingen vaak kiezen voor polyfone instrumenten zoals piano en gitaar, en hoe een bredere kennis van instrumenten kan bijdragen aan een meer doordachte instrumentkeuze. Het onderzoek wordt overkoepeld door volgende onderzoeksvraag: “Hoe kunnen leerlingen in functie van een sterke en gemotiveerde instrumentkeuze in de tweede graad, de verschillende instrumenten die worden aangeboden in hun academie beter leren kennen?” Het onderzoek startte met een literatuurstudie naar interne (lichamelijke, geestelijke en emotionele eigenschappen) en externe (familie, vrienden, beschikbaarheid) invloeden op instrumentkeuze. Vervolgens werden enquêtes en interviews uitgevoerd met leerlingen en ouders van de Kunstacademie Art’Iz in Izegem. In de praktijkfase werden drie fasen doorlopen: instrumentenvoorstellingen, een groot instrumenten-bordspel en de top 3 instrumentenkeuzes van de leerlingen.
Het onderzoek vond plaats binnen het deeltijds kunstonderwijs.
Door leerlingen op een speelse en interactieve manier kennis te laten maken met verschillende instrumenten, kunnen zij beter geïnformeerde keuzes maken. Dit kan bijdragen aan een meer evenwichtige spreiding van instrumentkeuzes in het DKO, wat zowel de individuele muzikale ontwikkeling als de samenhang binnen orkesten ten goede komt.

Research on instrument choice in Part-time Arts Education (DKO). 

The aim of this research is to understand why students often choose polyphonic instruments such as piano and guitar, and how a broader knowledge of instruments can contribute to a more thoughtful instrument choice. The research is framed by the following research question: “For a strong and motivated instrument choice in second grade, how can pupils become more familiar with the different instruments offered in their academy?” The research started with a literature review on internal (physical, mental and emotional characteristics) and external (family, friends, availability) influences on instrument choice. Surveys and interviews were then conducted with students and parents at Art’Iz Art Academy in Izegem. The practical phase involved three phases: instrument performances, a large instrument board game and pupils’ top three instrument choices.
The research took place within part-time art education.
By introducing pupils to different instruments in a playful and interactive way, they can make more informed choices. This can contribute to a more balanced distribution of instrument choices in the DKO, benefiting both individual musical development and cohesion within orchestras.

“Hoe kunnen leerlingen in functie van een sterke en gemotiveerde instrumentkeuze in de tweede graad, de verschillende instrumenten die worden aangeboden in hun academie beter leren kennen?”