1/1
Still 16mm
Still 16mm
Still 16mm
Still 16mm
Still 16mm
Still 16mm

Lou Wijnhoven, Profane Matter

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Een audiovisuele performance waarin Lou zich laat inspireren door de parallellen tussen religieuze ervaringen in kerken of tempels en de onderdompeling in een verhaal door film in de cinema.

EN

An audio-visual performance in which Lou is inspired by the parallels between religious experiences in churches or temples and immersion in a story in a cinema.

Credits

DeJonghe Film Postproduction

Mediaswitch.be

Mentoren / Mentors
Leper Hendrik
Carels Edwin

Links
http://louwijnhoven.wixsite.com/louwijnhoven