Lou Van Hecke, Barbiologie

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Adva Zakai

Altijd al willen bijleren over gender, maar vind je het ook moeilijk om bij de les te blijven? Ik, Lou Van Hecke (hij/hem), maak performatieve lezingen voor middelbare scholen over dit onderwerp aan de hand van mijn eigen ervaring als trans persoon. Basisconcepten over gender worden verbeeld via participatie en mijn bewegende, mondige en gekostumeerde lichaam. Het belang van educatie staat centraal, maar deze wordt op een alternatieve manier aangeboden.

Have you always wanted to learn about gender, but do you have trouble keeping attention? I, Lou Van Hecke (he/him), am making performative lectures for high school students on this topic through my own experience as a trans person. Basic concepts about gender are presented through participation and my moving, speaking and costumed body. The importance of education is a central given, but I offer it in an alternative way.