1/1

Lotte Vansantvoet

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

Een broeds hoentje zat sinds jaren op haar lege nest toen ze op een keer, bij het krieken van de dageraad, haar zinnen verloor en krankzinnig werd. Van zons op- tot zonsondergang zwierde ze haar hoenenkopje van voor naar achter en van achter naar voor, tik tik tikkend tegen de houten planken muur aan. Het hoentje kwam haar nest niet af. Zij at niet meer, dronk nog amper en ging niet meer voor een stofbad. Een stippeltje bloed kwam door haar oog gelopen. Het was een traan die langs het gelaat tot bij de nagel van haar kippenpootje rolde. Ze trapte de traan, zonder het te weten, haar nestje in. Die nacht veranderde haar bloedtraan in een jong.

EN

A broody grouse had been on her empty nest for years when, at the crack of dawn, she lost her senses and became insane. From sunrise to sunset she swung her hen’s head from front to back and from back to front, tap tap tapping the wooden planks. The grouse did not come off her nest. She didn’t eat anymore, barely drank anymore and didn’t go for a dust bath anymore. A dot of blood ran through her eye. It was a tear that rolled along her face down to the nail of her chicken leg. She kicked the tear into her nest, without knowing it. That night her bleeding tear turned into a chick.

Credits

dank aan
Elsje en Paul
Rosa Ramona Nastasia Mathilde Pieter Lukas Esmee Charel
Leen en Ciska

Mentoren / Mentors
Dezwarte Elsje
Demets Paul