Lotte Dufour, The Pink Gate

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Els Dezwarte
Links:
Instagram

Ik doe onderzoek naar het fictieve dagboek. Dit onderzoek doe ik door objecten, ruimtes en plaatsen. Ik wil dus spelen met het echte / niet echte aspect van een dagboek. Ik zie het dagboek niet als een boek, maar als iets vormeloos. Ik wil zo een inkijk creëren in een ideale wereld waar je deel van wilt zijn of juist niet. Deze beelden kunnen vertrokken zijn van mijn eigen realiteit of juist niet van mijn realiteit. Het dagboek aspect zit in die objecten en momenten die terugkomen in mijn beelden, een soort herhaling die er zich speelt. Het is dus een realiteit waar de toeschouwer deel van kan zijn, of juist niet deel van wilt zijn. Het is voor mij een soort idealistische, perfecte realiteit die ik wil creëren.

I’m researching the fictional diary through objects, spaces and places. In other words, I want to play with the real / unreal aspect of a diary. I don’t see the diary as a book, but as something shapeless. I want to create an insight into an ideal world that you want to be part of or not. These images can be based on my own reality or on another. The diary aspect lies in those objects and moments that recur in my images, a kind of repetition that takes place. My work is a reality the viewer can be part of, or may not want to be part of. I want to create a type of idealistic, perfect reality.