Lotte De Keyzer, please could you stop the noise

master drama
Mentoren / Mentors:
Willem De Wolf
Jan Steen

Een kortlopend spelonderzoek als deel van de masterproef van Lotte De Keyzer.

Na drie weken werken in de studio aan dit pril spelexperiment, speel ik graag voor jullie het eindresultaat hiervan.

Over het project:
Er is haar gezegd geweest dat ze Medea moet spelen maar ze wil niet. Het vermoeden dat ze haar ooit heeft ontmoet maar onderweg ergens is verloren, doet haar toch de scène opgaan. Ze geraakt verscheurd tussen een onstuimig verlangen en een verterende onmacht om haar te spelen. Ze doet een worstelende poging om deze scheur gedaante te geven. Als blijkt dat deze poging tevergeefs is, geeft ze woorden aan de wil om haar te begrijpen en geeft ze uitdrukking aan gevoelens en gedachten van totale twijfel. Hoe ga je om met een besluit dat alle besluiten van daarvoor van tafel veegt?

“ik geloof dat je verlies kunt dragen
het verlies van dat wat je dierbaar is
maar wat je toch niet langer bij je wilt houden
omdat het niet meer is
wat het voor je was
omdat het niet meer geeft
wat het je ooit gaf
omdat het niet meer doet
wat het je ooit deed”

Info:
Locatie: De Kazematten, Kazemattenstraat 17, 9000 Gent
Speeldata: 22 en 23 juni
Uur: 19u30
Duurtijd: 25 minuten
Capaciteit: 120pax.
Gratis, VRIJE BIJDRAGE aan de kassa

Credits:
Spel: Lotte De Keyzer
Tekst: gebaseerd op ‘Ik speel geen Medea’ van Magne van den Berg, geïnspireerd door Medea van Euripides
Beeld: Lotte De Keyzer
Muziek: Kim Eldarova
Techniek: Esra Verboven
Met dank aan: Valerie Desmet, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, Khadija El Kharraz Alami, Reinhilde Van Driel, Dirk De Keyzer, Peggy Schepens, KASK Drama

A short-term play research as part of Lotte De Keyzer’s master’s project.

After three weeks of working in the studio on this fledgling play experiment, I am happy to play the final result for you.

About the project:
She has been told to play Medea but she doesn’t want to. The suspicion that she met her once but got lost somewhere along the way makes her enter the scene anyway. She becomes torn between a fierce desire and a consuming inability to play her. She makes a struggling attempt to flesh out this rift. When this attempt turns out to be in vain, she gives words to the will to understand her and expresses feelings and thoughts of total doubt. How do you deal with a decision that sweeps aside all the decisions from before?

“ik geloof dat je verlies kunt dragen
het verlies van dat wat je dierbaar is
maar wat je toch niet langer bij je wilt houden
omdat het niet meer is
wat het voor je was
omdat het niet meer geeft
wat het je ooit gaf
omdat het niet meer doet
wat het je ooit deed”

Info:
Location: De Kazematten, Kazemattenstraat 17, 9000 Ghent
Play dates: 22 and 23 June
Hour: 7:30pm
Duration: 25 minutes
Capacity: 120pax.
Free, FREE CONTRIBUTION at the box office

Credits:
Play: Lotte De Keyzer
Text: based on ‘I’m not playing Medea’ by Magne van den Berg, inspired by Euripides’ Medea
Image: Lotte De Keyzer
Music: Kim Eldarova
Production: Esra Verboven
Thanks to: Valerie Desmet, Bardia Mohammad, Frederik Le Roy, Khadija El Kharraz Alami, Reinhilde Van Driel, Dirk De Keyzer, Peggy Schepens, KASK Drama