1/1
Contra collecting.
Verzamelen van internet verkeer, Tallinn, Estland.
Collection size: 275 MB
Contra collecting.
Verzamelen van internet verkeer grens met Rusland, Narva, Estland.
Collection size: 2,1 MB
Contra collecting. Verzamelen van internet verkeer, Canary Wharf, London.
Collection size: 203,7 MB
Skype grab.
3D model van schermafbeeldingen tijdens een Skype gesprek

Lode Scheers, Contra Collector

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Het internet gebruiken om dingen te zoeken is enorm accuraat. Het is uitzonderlijk dat een zoekopdracht geen resultaten oplevert. Alleen is het bijna niet meer mogelijk om dingen te ontdekken of tegen te komen, of dingen te vinden op het internet die niet bedoeld waren om te vinden. De werken ontstaan door op een andere manier te zoeken of te bewegen op het internet. Het is een open zoekopdracht, het gaat niet meer over iets specifieks maar over wat er te vinden is als ik naar alle draadloze communicatie luister op een bepaalde plek. Hoeveel data vliegt er op een bepaalde plek rond, is die anders dan op een andere plaats en wat voor data zit er tussen? Als ik afbeeldingen vind, van waar, wie of wat komen ze? Wordt die data, die rond ons beweegt, als privé beschouwd? Op deze manier verzamel en archiveer ik stukken van het internet, die op hun buurt momentopnames worden van een niet te stoppen stroom van informatie.

EN

Using the internet to look for things is very accurate. It is highly exceptional that a search returns no results. But it has also become nearly impossible to discover or encounter things, to find things on the internet that were not meant to be found. These works came about by searching or moving through the internet in a different way. It is an open query, no longer about anything specific but about what can be found by listening to all of the wireless communication at a certain place. How much data is flying about on a given spot, is it different from that at another place, and what sort of data is among it? When I find images, where, who or what do they come from? Is that data that is moving around us considered private? I collect and archive fragments of the internet, that in turn become snapshots of an unrelenting stream of information.

Credits

Julian Oliver

Bram Crevits

 

Mentoren / Mentors
Crevits Bram
Clierieck Martine
Leper Hendrik

Links