1/1
foto: Dorien Buys

Lizzy Vandierendonck, 01:48 (nachttijd)

master audiovisuele kunsten - animatiefilm

NL

Een tentoonstelling als medium opent vele variaties door zijn herhaling in verschillende locaties. Het wordt telkens gerecupereerd, waardoor het altijd een voorstel is. Hier uit het recupereren zich ook in het hergebruik van gevonden materialen en oudere werken, ideeën en bestaande installaties, wat uiteindelijk leidt tot het recupereren van herinneringen. Deze tentoonstelling presenteert een onderzoekend archief van een herinnering. Een momentopname.

EN

As a medium, an exhibition opens itself up for a lot of variations by repetition in different locations. As it is always recuperated, it always remains a proposal. Here, the recuperation takes the form of re-using found materials and older works, ideas and existing installations, eventually leading to the recuperation of memories. This exhibition presents an inquisitive archive of a memory. A snapshot in time.

Credits

Philip, Edwin, Jeroen, Kasper, Niels, Pauwel, Lieven, Dennis, Dorien, Thomas, Jonathan, Cloclo, Gustave, Mama

Mentoren / Mentors
Metten Philip
Wille Jeroen
Carels Edwin

Links
http://lizzyvandierendonck.tumblr.com/