Lize Vrolix, Weg

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Tim Van den Abeele
Brecht Van Elslande
Links:
Instagram

Verlies, afwezigheid, afstand, zoek, stilte, verliefdheid, vertrek, traject. Het woord weg bevat vele betekenissen, een verzameling van connotaties die collectief een soort van melancholiek weefsel vormen.

Vertrokken vanuit het gelijknamige kortverhaal geschreven door Alice Munro tracht ik een specifieke atmosfeer te scheppen. Het verhaal bevat een spanningsveld tussen leegte en onrust, liefde en verlies en stilstand en vertrek. Via het weergeven van landschappen die een beduidende gevoelswaarde omvatten tracht ik de vluchtige veranderingen tussen kalme luchtigheid en onheilspellende droefgeestigheid, hoop en angst te symboliseren. De dualiteit van de natuurlijke en menselijke elementen uit de omgeving en de gefragmenteerde constellatie die het in zijn geheel vormt, beschouw ik als verwant aan de innerlijke en relationele complicaties van de drie figuren in het verhaal.

Loss, absence, distance, search, silence, love, departure, journey. The word “weg” (gone in EN) contains many meanings, a collection of connotations that collectively form a kind of melancholy fabric.

Starting from the short story of the same name written by Alice Munro, I try to create a specific atmosphere. The story contains a tension between emptiness and restlessness, love and loss, and stagnation and departure. By depicting landscapes with a significant emotional value, I try to symbolise the fleeting changes between calm airiness and ominous gloom, hope and fear. I see the duality of the natural and human elements of the environment and the fragmented constellation it forms as related to the inner and relational complications of the three figures in the story.