Liv Lismonde, Return to Sender

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Josse Pyl

Zolang ik me kan herinneren, ben ik erg geïnteresseerd geweest in alles wat met popcultuur te maken heeft. Op jonge leeftijd introduceerde hij me aan iconische films zoals Back to the Future, West Side Story, en The Breakfast Club. We vonden onze eigen manier van communiceren via verschillende vormen van popcultuur. Toen ik 9 jaar oud was, spendeerde ik mijn weekends met het maken van PowerPoint-presentaties over de popiconen die hij me had laten zien. Actief bezig zijn met deze popbeelden zorgde voor een gedeeld referentiekader en gaf me indirecte toegang tot zijn gedachten en gevoelens.

“Return to Sender” verzamelt alles wat we de afgelopen 15 jaar hebben gedeeld, van Christopher Plummer’s “Edelweiss” tot James Dean’s auto-ongeluk. Het verzamelen van deze gedeelde relieken gaf me een dieper begrip van wie hij is en het leven dat hij tot nu toe heeft geleefd. Door actief bezig te zijn met deze brede waaier aan culturele producten en populaire beelden, kon ik een diepere, onderliggende betekenis in veel van hen ontdekken. De collectie fungeert als een portret dat zijn jeugdherinneringen, interesses en uitdagingen weerspiegelt. Net als bij mijn eerste PowerPoint-presentaties, probeer ik met mijn ontwerpen hem, en daarmee mezelf, beter te begrijpen.

Ever since I can remember, I have been deeply interested in anything related to pop culture. At an early age, he introduced me to iconic films such as Back to the Future, West Side Story, and The Breakfast Club. At age 9, I spent my weekends making him PowerPoint presentations on the pop icons he had shown me. We found our own means of communication through the various forms of pop culture. Actively engaging with these pop images provided a shared frame of reference and allowed me to gain indirect access to his mind and heart.

 

“Return to Sender” collects everything we have shared over the past 15 years. Gathering these shared relics gave me a deeper understanding of who he is and the life he has lived. By actively engaging with this wide array of cultural products and popular images, I was able to uncover a deeper, underlying meaning in many of them. The collection functions as a portrait, reflecting his childhood, dreams, interests and challenges. Much like my early PowerPoint presentations, I’m designing in an attempt to gain a deeper understanding of him, and therefore myself.