Liselore D'hooge, OOO

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Dirk Deblauwe
Thomas Desmet
Lars Kwakkenbos

Je kiest zelf wat je leest, wat je verstaat, wat je begrijpt. 

Weten wat voor stappenplan je kan volgen. Weten wat je te wachten staat. Weten hoe de wereld werkt. Weten wat voor dingen er bestaan. Welke methodes werken. Weten wat je kan verwachten. Wat dé manier is om te zijn. Een duidelijke taal creëren is niet vanzelfsprekend. De leesbaarheid garanderen ook niet. Maar door deze op een manier vrij en open te houden, zorg je dat deze verstaanbaar blijft. Er wordt een mentaal model gecreëerd van de werkelijkheid. In dit mentaal model kan je wandelen door middel van mijn werken. De herhaling leidt je een weg doorheen de chaos. De weg geeft zekerheid, een houvast. Verhalen kunnen worden verteld. Het hangt allemaal af vanwaar je staat en kijkt wat je intenties zijn en waar je voor openstaat. Het is een constante handeling van rusteloos zoeken naar een eindeloze herhaling. 

You choose what to read, what to understand.

Knowing what roadmap you can follow. Knowing what to expect. Knowing how the world works. Knowing what things exist. What methods work. Knowing what to expect. What is the way to be. Creating a clear language is not obvious. Nor is ensuring readability. But by keeping it free and open in a way, you ensure that it remains intelligible. A mental model of reality is created. In this mental model, you can walk through my works. The repetition leads you a way through the chaos. The path gives certainty, a foothold. Stories can be told. It all depends on where you stand and see what your intentions are and what you are open to. It is a constant act of restlessly searching for endless repetition.