1/1
foto: Babeth Albert & Fru Pintér

Lise Daelemans, UMM

master scheppende muziek - muziekproductie

NL
Lise Daelemans sluit haar opleiding af met een live optreden van haar band UMM. Een logische keuze aangezien deze band zich vormde doorheen de jaren hier op school. Ze stapte de opleiding muziekproductie binnen als singer-songwriter die muzikaal grotendeels vanuit gitaar en zang vertrok. Over de jaren heen werden haar composities gelaagder, experimenteler en elektronischer. Ze verzamelde vier andere muzikanten rond zich en samen werkten ze aan een eigen geluid. Experimentele pop met hoekige ritmes, intrigerende songstructuren, prominente synths en ijle, mysterieuze vocals.
Live optreden: 17 juni, 21u, in de Minard
Lise Daelemans: zang, synth
Roos Denayer: zang, synth
Jonas Everaert: gitaar, synth
Hanne Vandekerkhove: zang, bas, bassynth
Brent Buckler: drums
EN

Lise Daelemans concludes her studies with a gig by her band UMM. A straightforward choice as this band was formed during her higher education. She entered the music production course as a singer-songwriter using only guitar and vocals. Over the years her compositions became more layered, more experimental and more electronic. She gathered four other musicians around her and together they worked on their own sound. Experimental pop with angular rhythms, intriguing song structures, prominent synths and rarefied, mysterious vocals.
Live performance: June 17, 21h, in the Minard
Lisa Daelemans: vocals, synth
Rose Denayer: vocals, synth
Jonas Everaert: guitar, synth
Hanne Vandekerkhove: vocals, bass, bass-synth
Brent Buckler: drums