Lisa Nowicki, DE NIEUWE GROENE SPAAK

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Joke Vande Maele
Pieter Foré
Kobe Vanhaeren
Sally Lierman
Ann Meirlaen

Het hart van Roeselare staat in de steigers. Een stad centraal in de provincie West-Vlaanderen, van oudsher een handelsstad, bekend als de Rodenbachstad en bakermat van dé koers. Vandaag is men daar volop bezig met het stadhuisproject, dat invloed zal hebben op de daarrond liggende pleinen.

De Nieuwe Groene Spaak zal een project zijn waarbij het gekende grijze Roeselare een nieuwe identiteit krijgt aan de hand van verschillende ambities en ontwerpkeuzes die een nauwkeurig resultaat zijn van een zorgvuldige analyse.

 

The heart of Roeselare is under construction. A city in the centre of the province of West Flanders, traditionally a trading town, known as the Rodenbach city and cradle of the cycling race. Today, people there are working hard on the town hall project, which will affect the squares around it.

De Nieuwe Groene Spaak will be a project in which the well-known grey Roeselare will be given a new identity based on various ambitions and design choices that are a precise result of careful analysis.