Lindsay De Lille, DE DRIESPRONG | secretariaat, creche en zolder

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Toon Hendrickx

Een school te Maldegem waar gevraagd werd om drie ruimtes opnieuw te ontwerpen. Waar beleving en onderwijs van de 21ste eeuw centraal staat. Deze drie ruimtes zijn een creche, een leegstaande zolder en een secretariaat.

Voor de leegstaande zolder werd als invulling  gekozen, het  kunnen aanbieden van lessen in een leuker atmosfeer. Zo komt er een crealokaal, een zenruimte waar ook het kijken van een film mogelijk is alsook het lezen van een boek met eigen bibliotheek, als het krijgen van yoga. Daarnaast is er een ruimte om rond het kampvuur te zitten om zo de groepsfeer te bevorderen en een ruimte waar in groep les kan gekregen worden.  Het kampvuur en het krijgen van les in groepjes gebeurt in het buitenlucht.

Bij de chreche wordt er gekozen voor beleving op baby formaat. Hier zijn kleuren en tactiliteit van het grootste belang. Ook wordt er gekozen om de verschillende leefgroepen samen te brengen. Zo kan het leren omgaan met anderen vroeg aangeleerd worden.

Voor het secretariaat werd er gekozen om deze op een centralere plaats te steken in het schoolgebouw. Hier wordt dan vooral gekeken naar beleving van volwassenen. Hoe kunnen drie mensen op een kleinen oppervlakte leuk samenwerken.

A school in Maldegem where we were asked to redesign three rooms. Where experience and education of the 21st century are central. These three spaces are a nursery, an empty attic and a secretariat.

The vacant attic was chosen to provide lessons in a more pleasant atmosphere. There will be a creative classroom, a zen room where it is possible to watch a film, read a book from an own library or do yoga. In addition, there will be a room to sit around the campfire to promote the group atmosphere and a room where lessons can be given in groups. The campfire and group lessons take place in the open air.

At the nursery, the choice is made for baby-sized experiences. Here, colours and tactility are of the utmost importance. The choice is also made to bring the different living groups together. In this way, learning to deal with others can be taught early on.

For the secretariat, the choice was made to put it in a more central place in the school building. Here, we mainly look at the perception of adults. How can three people work together in a small area.