Linde Braecke, 30-60-90, samen apart

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx
Céline De Clercq
Links:
Portfolio

Voor mijn bachelorproef kreeg ik de kans om 3 woonunits met de betreffende oppervlakte van 30, 60 en 90 vierkante meter te ontwerpen. Als uitgangspunt ben ik teruggekeerd naar mijn eigen ervaring rond ‘wonen’.

Een traditioneel huis in België bestaat grotendeels uit verschillende kamers. Daardoor ben je in het huis ofwel samen ofwel helemaal apart. Met mijn bachelorproef wou ik hiermee aan de slag gaan. Hoe kan je een huis ontwerpen waar er een evenwicht ontstaat tussen het ‘samen zijn’ en ‘apart zijn’ zonder helemaal van elkaar gescheiden te zijn.
Hoe kunnen we samen apart zijn?

Deze vraagstelling heb ik proberen oplossen door plekken te creëren in plaats van kamers. Deze plekken heb ik zoveel mogelijk in contact proberen brengen met elkaar. Hierdoor ontstaat er per unit een ontdekkingstocht van plek naar plek.

In mijn ontwerp probeer ik zoveel mogelijk ruimtelijkheid te creëren en te kijken hoe we circulatie kunnen integreren in een woning en deze een meerwaarde te geven. Daarnaast wou ik ook het contact met de buitenruimte bevorderen. Dit heb ik gerealiseerd door in het midden van de woning patio’s te ontwerpen.

Omdat ik vertrokken ben vanuit een heel persoonlijke ervaring rond wonen, heb ik er voor gekozen om mijn ontwerp te maken waar mijn ouderlijk huis is. Het huis is een onderdeel van een cluster van 4 woningen.

Voor mijn ontwerp heb ik de twee middelste woningen opnieuw ontworpen.

In my Bachelor’s Thesis I designed 3 residential units with the respective surface areas of 30, 60 and 90 square metres. As a starting point, I returned to my own experience of ‘living’.

A traditional house in Belgium largely consists of different rooms. As a result, you are either together in the house or completely apart. I wanted to work with this topic. How can you design a house where there is a balance between ‘being together’ and ‘being apart’ without being completely separated from each other.
How can we be apart together?

I tried to solve this question by creating places instead of rooms. I tried to bring these places into contact with each other as much as possible. This creates a journey of discovery from place to place in each unit.

In my design, I try to create as much spatiality as possible and to look at how we can integrate circulation into a house and give it an added value. In addition, I also wanted to promote contact with the outdoor space. I achieved this by designing patios in the middle of the house.

Because I started from a very personal experience of living, I chose to make my design where my parents’ house is. The house is part of a cluster of 4 houses.

For my design, I redesigned the two middle houses.