Lieze Vanlerberghe, EESTI

bachelor interieurvormgeving

Een parasitair blauw leven dat de donkere geschiedenis van Estland overneemt.

Ik herinner mij Estland als een plaats waar de mensen een volledig nieuw leven proberen opbouwen. De littekens die door sovjet is achtergelaten, blijven echter zichtbaar.

50 jaar geleden was de site van Rummu een werkgevangenis waar kalksteen uit de grond werd gehouwen. In 1991 werd de groeve verlaten en stroomde hij weer vol met water, te rap om alle aanwezige materialen te redden. Deze staan tot de dag van vandaag nog onderwater. Het is een toeristische plaats geworden samen met de overgebleven gevangenis.

Het blauw nieuw leven circuleert op een delicate manier door de zware muren van Rummu Prison.

A parasitic blue life taking over Estonia’s dark history.

I remember Estonia as a place where people tried to build a completely new life. But the scars left by the Soviet Union remain visible.

50 years ago, the site of Rummu was a working prison where limestone was hewn from the ground. In 1991, the quarry was abandoned and flooded again, too soon to save all the materials present. These are still under water today. It has become a tourist site together with the remaining prison.

The blue new life circulates delicately through the heavy walls of Rummu Prison.