Liesel Melis, Connect

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Dit project is een geheel van noodwoningen waarbij meerdere mensen samenleven in een cohousing met strikt noodzakelijke faciliteiten. De woonst is een tijdelijke installatie die, dankzij een structuur van stellingen en panelen, volledig kan worden opgebouwd en terug afgebroken.

De structuur kan worden geplaatst in de restruimte van de stad, zonder dat de schaarse groene zones worden ingenomen. Het kleurrijke exterieur staat in contrast met het zachte interieur, waardoor de bewoners optimaal tot rust kunnen komen en hun zorgen kunnen verwerken.

This project is a set of emergency houses where several people live together in a cohousing with only the bare necessities. The dwelling is a temporary installation which, thanks to a structure of scaffolding and panels, can be completely built up and taken down again.

The structure can be placed in the city’s residual space, without taking up scarce green spaces. The colourful exterior contrasts with the soft interior, allowing residents to unwind and deal with their worries in the best possible way.