Lies Hermans, Notie in een ruimte

master beeldende kunsten - grafisch ontwerp

NL

De tijd over een bepaalde omgeving laten gaan manipuleert wat er zich in bevindt en zal alles in een constante verandering brengen. Men kan ruimtes bekijken als een soort verzameling waar alles zijn plaats heeft. Zie het verband tussen de verzameling en zijn plek, of de plek als het verband van de verzameling.

“Of, nog beter, ontdekken wat je nooit hebt gezien, wat je niet verwachtte, wat je je niet kon voorstellen. Maar hoe geef je daar voorbeelden van? Het is niet iets wat in de loop der tijd is bijgezet in het scala van de verassingen of wonderen van deze wereld; het is niet het grootste, niet het indrukwekkende; het is zelfs niet noodzakelijkerwijs het vreemde: eerder is het misschien juist het vertrouwde dat is hervonden, de broederlijke ruimte…” Georges Perec

EN

Letting time pass over a particular space manipulates what is inside that space, and will put everything in a state of flux. Spaces can be seen as collections, in which everything has its assigned place. See the relation between the collection and its space, or the space as the collection’s relation.

“Or else, rather, to discover what you’ve never seen, what you didn’t expect, what you didn’t imagine. But how to give examples? Not what, over time, has come to be listed among the various wonders and surprises of the world; neither the grandiose nor the impressive; nor even the foreign necessarily. But rather the reverse, the familiar rediscovered, a fraternal space …” (Georges Perec)

Credits

Mentoren / Mentors
Ryckaert Tim
Laplanche Amélie
Somers Dominique