Lies Dehouck, CONNECT - U

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

‘Stijgend tekort aan betaalbare studentenkoten.’

Momenteel is er een groot aanbod aan luxekoten maar de vraag naar basiskoten blijft stijgen. Tegelijkertijd staat er ook veel ruimte leeg. We zouden eigenlijk meer kunnen inzetten op het in gebruik nemen van die leegstaande panden en die van een tijdelijke invulling voorzien.

Connect-U zijn tijdelijke, modulaire units. Het bestaat uit 3 verschillende hoofdvormen die met elkaar verbonden kunnen worden. Hierdoor ontstaat er een oneindige mogelijkheid aan combinaties.

De units krijgen elk een eigen invulling waardoor er een bruisende gemeenschap ontstaat van studenten, start-ups, kunstenaars, ….

Locatie: Vynckier – Manchester gebouw site in Gent.

‘Rising shortage of affordable student lots.’

Currently, there is a large supply of luxury rooms but the demand for basic rooms continues to rise. At the same time, there is also a lot of vacant space. We could actually put more effort into bringing those vacant properties into use and providing them with temporary uses.

Connect-U are temporary, modular units. It consists of 3 different main shapes that can be connected. This creates an infinite possibility of combinations.

The units are each given their own infill, creating a vibrant community of students, start-ups, artists, ….

Location: Vynckier – Manchester building site in Ghent.