1/1

Lien Saey, Studie en digitalisering van een autografische partituur: Grand trio pour deux violons et basse par J. Mengal

master muziek - muziektheorie

NL

De muziekbibliotheek van het Gentse Conservatorium bevat talrijke manuscripten, autografen en composities van eigen bodem. Als eindwerk van mijn opleiding koos ik ervoor om een studie te maken van een autograaf die nog niet eerder werd gepubliceerd. Op deze manier zet ik mijn vrij theoretische oriëntatie als muzikant om in praktijk. Ik koos bewust voor een componist die verbonden was aan mijn eigen onderwijsinstelling. De Gentse componist én eerste directeur van het Gentse Conservatorium, Martin Joseph Mengal, schreef een groot aantal werken en genoot groot aanzien op internationaal niveau. Vandaag de dag wordt zijn muziek nog amper uitgevoerd, net als muziek van zoveel andere Belgische componisten uit het verleden. Via deze studie wil ik graag oude muziek van eigen bodem opnieuw leven inblazen.

EN

The Ghent Conservatory music library holds a wealth of manuscripts, autographic documents and scores by native composers. For this project, I decided to study an as-of-yet unpublished autographic score. In this way, I would put my rather theoretic focus as a musician into practice. I deliberately chose a composer connected to this institution: Ghent composer Martin Joseph Mengal, the first head of the Conservatory and author of quite a number of works that gained him international esteem. Today, his music is seldomly performed, like that of many other Belgian composers of the past. With this study, I would like to revive old music from my own country.

Credits

Eerst en vooral wil ik mijn grote dankbaarheid uitdrukken aan Marie-Rose Van Driessche. Mede dankzij haar uitgebreid doctoraatschrift kon ik een mooi beeld schetsen van de algemene geschiedenis, het cultureel leven en componisten van Gent.

Daarnaast wil ik graag Korneel Bernolet bedanken, om mij te laten zien hoe ik kan omgaan met historische partituren.

Ook wil ik mijn mentor Yves Senden bedanken. Hij zorgde ervoor dat ik juiste vragen stelde en zorgde ervoor dat ik wist hoe ik juiste antwoorden kon vinden.

Als laatste wil ik graag al de docenten, medestudenten, vrienden en familie bedanken die de afgelopen jaren deel hebben uitgemaakt van mijn parcours. Door jullie ben ik een rijker mens en muzikant geworden.

Mentoren / Mentors
Senden Yves