Lien De Lanoeye, One Baelskaai: Maison Margiela

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Kurt Van Maldegem
Ian Meulemeester
Links:
Portfolio

Als bachelorproef heb ik een winkel ontworpen voor Maison Margiela. Er is een monochromatische ruimte gecreëerd. Een zuiver canvas dat kledij, schoenen en accessoires op de voorgrond zet. Een ruimte dat een weerspiegeling is van het modehuis, hun huisstijl, huiscodes en hun vakmanschap van de collecties. Zo worden huiscodes zoals deconstructivisme, décortiqué, wit, anonimiteit en genderneutraal worden verwerkt in het interieur.

Doorheen de ruimte worden stellingen gebruikt, een typisch voorwerp dat eerder gekend is binnen een context van constructie. Hier zijn uit hun context getrokken, gedeconstrueerd van de originele betekenis, en heeft het een nieuwe gekregen: de stelling als een flexibel presentatiemiddel. Daarnaast wordt doorheen de ruimte de cijfercodes waarvoor het label van het modehuis zo gekend staat geïntegreerd in de verkoopruimte, om aan te duiden welke collectie waar staat. Witte, transparante gordijnen geven niet alleen een speling met licht en schaduw, maar creëren een gevoel van anonimiteit en intimiteit. Daarbij dienen ze als een wit canvas waartegen de paspoppen extra belicht worden.

In my Bachelor’s Thesis I designed a shop for Maison Margiela. I created a monochromatic space as a pure canvas to put clothes, shoes and accessories in the foreground. It is a space that reflects the fashion house, their house style, house code and craftsmanship of their collections. Codes such as deconstructivism, décortiqué, white, anonymity and gender neutrality are incorporated into the interior.

Scaffolding is used throughout the space, a typical object known within the context of construction. Here, they have been pulled out of their context, deconstructed from their original meaning and given a new one: the rack as a flexible means of presentation. In addition, throughout the space, the numerical codes for which the fashion house label is so well known are integrated into the sales area, to indicate which collection is where. White, transparent curtains not only play with light and shade, but also create a sense of anonymity and intimacy. In addition, they serve as a white canvas against which the mannequins are exposed.