Lidia Sciarrotta, Un bon arbre porte de bon fruits

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Carll Cneut
Godart Bakkers

Maak de grond los, haal het onkruid weg, graaf een putje, plant het zaadje en houd het vochtig. Laat het absorberen en transformeren.

Loosen the soil, remove the weeds, dig a hole, plant the seed and keep it damp. Let it absorb and transform.