Leroy Meyer, Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp

postgraduaat curatorial studies
Mentoren / Mentors:
Samuel Saelemakers

NL

Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp is een onafhankelijke organisatie die fungeert als kenniscentrum en presentatieplatform voor grafisch ontwerp in en uit België. Het Instituut vult de hiaten op die het gevolg zijn van de historische onderwaardering van grafisch ontwerp. Zonder eigen museum of hoofdkantoor, maar met een website als uitvalsbasis, begeleidt het Instituut dit herwaarderingsproces door thematische tentoonstellingen te organiseren in heel België. Het instituut onderzoekt en onthult de geschiedenis van grafisch ontwerp in België en biedt een platform voor hedendaagse trends binnen het grafisch ontwerp.

 

FR

Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp (Institut Design Graphique Belge) est une organisation indépendante fonctionnant comme un centre de connaissances et une plateforme de présentation du graphisme en et depuis la Belgique. L’Institut répond aux lacunes résultant de la sous-évaluation de l’histoire du graphisme. Sans musée propre ou siège social, mais avec un site Internet comme base opérationnelle, l’Institut a pour but de réévaluer le graphisme en organisant des expositions thématiques dans toute la Belgique. L’institut recherche et révèle l’histoire du graphisme en Belgique mais également comme plateforme pour partager les tendances actuelles du design graphique.

 

ENG

Belgisch Instituut Grafisch Ontwerp (Belgian Institute Graphic Design) is an independent organization functioning as a knowledge hub and presentation platform for graphic design in and from Belgium. The Institute fills in the gaps resulting from the historical underappreciation of graphic design. Without its own museum or headquarters, but with a website as an operatingbase, the Institute guides in this revaluation process by organizing thematic exhibitions all around Belgium. The institute researches and reveals the history of graphic design within Belgium and offers a platform for contemporary trends within graphic design.