Leontine Galazzo, Meulestede; a new chapter

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:

In deze bachelorproef werd op zoek gegaan naar een alternatieve ruimtelijke vormgeving voor de wijk Meulestede. Het nieuwe masterplan biedt een gemeenschappelijk kader aan de kleinere deelprojecten die momenteel al plaatsvinden op de site. Ze zorgt voor samenhang en biedt potentie tot een  harmonische ontwikkeling van de wijk tot een bruisende en vitale woonomgeving.

This bachelor thesis sought an alternative spatial design for the Meulestede district. The new master plan provides a common framework for the smaller subprojects already taking place on the site. It ensures coherence and offers the potential for a harmonious development of the district into a vibrant and vital residential environment.