Léonore Bienert, How Do You Like Your Eggs?

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Paul Casaer
Leen Voet
Simon Delobel

Intimiteit is een rode draad in mijn werk. Wat deze voor mij betekent en hoe ik het in mijn dagelijks leven ervaar. Het vertaalt zich in projecten als ‘Period Boobs’, waar aandacht wordt besteed aan de intieme relatie van een vrouw met haar lichaam.
Meer algemeen, werk ik rond mijn eigen ervaring van wat het inhoudt om een vrouw te zijn tegenwoordig.
Meestal leidt een schilderlij naar een ander, zo ontstaan symbolen die zichzelf herhalen. Ik probeer deze herhaling te onderzoeken. Net als bij het ei, dat als metafoor dient voor de vrouw
Met «How Do You Like Your Eggs?» maak ik een parallel met hoe onze maatschappij “like their women”.

Intimacy is a red thread in my work. What it represents for me and how I experience it in my everyday life. It translates itself into projects like “Period Boobs”, which talks about the intimate relationship of a woman with her body.
More generally, I am working around my own experience of what it means to be a woman today.
Usually, a painting leads to another and there are some symbols that repeat themselves and I try to explore this repetition. Like with the egg, that I use as a metaphor for women.
«How Do You Like Your Eggs? » is an echo for a bigger question: How do society Like their women?