Lente Meulenijzer, Living Under a North Light Roof

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Tony Heyndrickx
Céline De Clercq

Wanneer ik rondwandelde in de Bloemekeswijk te Gent stootte ik op een verlaten fabriekssite. La Nouvelle Orléans, een ooit drukke katoenspinnerij. Een volledig stuk hiervan was verwoest maar trok mij enorm aan en ik besloot hiermee te gaan werken. Hoe zou deze na heropbouw een hedendaags karakter kunnen krijgen zonder de geschiedenis ervan te verliezen? Hoe kan deze plaats bewoonbaar worden?

De sheddaken worden op een nieuwe manier benaderd. Ze worden op een andere manier beleefd en geleefd, maar zijn nog steeds sterk aanwezig en verwijzen naar hun oude gebruik.

Walking around the Bloemekeswijk in Ghent, I came across an abandoned factory site: La Nouvelle Orléans, a once busy cotton mill. A whole section of it had been destroyed but attracted me enormously and I decided to use it in my work. How could it, after reconstruction, be given a contemporary character without losing its history? How can this place become habitable?

The shed roofs are rethought. They are experienced and lived in a different way, but are still strongly present and refer to their old use.