Léa Mainguy, Mr Trombones & blossoming tales

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Hans Bryssinck
Anouk De Clercq
Lars Kwakkenbos
Links:
instagram

In de nieuwste installatie van Léa Mainguy komt een hybride bottenclown tevoorschijn uit het dodenrijk en weeft verhalen over wortels en voorouderlijke erfenissen. Deze raadselachtige figuur, een mix van ruw en zacht, maskers en onthullingen, belichaamt het tussenliggende. Door botten en verdorde bloemen zien we de kwetsbaarheid van het aardse bestaan en de vergankelijke schoonheid van het leven. Objecten, opnieuw gebruikt met absurditeit en gratie—een boeket van botten, skeletachtige insecten—nodigen uit tot nadenken over dood en herinnering. Te midden van grillige trombonetonen vangt deze poëtische vertelling de diepe weerklank van onze vluchtige wereld, waarbij het rationele met het irrationele, het geziene met het ongeziene samensmelt.

In Léa Mainguy’s latest installation, a hybrid bone-clown emerges from the realm of the dead, weaving tales of roots and ancestral legacies. This enigmatic figure, a blend of rough and soft, masks and reveals, embodies the in-between. Through bones and withered flowers, we glimpse the fragility of earthly existence and the transient beauty of life. Objects, repurposed with absurdity and grace—a bouquet of bones, skeletal insects—invite reflection on death and memory. Amid whimsical trombone notes, this poetic narrative captures the profound resonance of our fleeting world, merging the rational with the irrational, the seen with the unseen.